Collaborative thinking and learning. A VistasCanadaEDU consultancy.

Workshop Activities
July 4, 2017

Workshop Activities

АКТИВНОСТІ

A. Digital:

Вимірювання власних цифрових компетенцій (Digital Competency Profiler)

http://gtcu.eilab.ca/ukraine_2017

 B. Authentic:

Проблемно-орієнтоване навчання (PBL)

Напишіть короткий звіт з проекту, ідентифікуючи вашу проблему і відповідаючи на кожен  з пунктів. Будьте готові представити свою доповідь перед всією групою учасників семінару. Зберіть зворотній зв’язок і, якщо необхідно, доопрацюйте свій проект на основі такої колаборативної взаємодії.

Алгоритм роботи:

 1. Визначення проблеми
 • Які сфери потенційних чи наявних проблем важливі для мене (обрати спільну сферу інтересу для міні-групи)?
 • Які саме проблеми там існують, які з них ми можемо розглядати як можливості?
 • Як моя особиста роль у цій проблемі впливає на моє бачення? Обговорити, як бачать проблему інші.
 • Ми розглядаємо симптоми чи корінь проблеми?
 1. Контекстуалізація і дослідження
 • Яка історія виникнення цієї проблеми?
 • Чому попередні спроби її вирішити не дали результату?
 • Які існуючі дослідження спрямовані на вирішення цієї проблеми?
 • Які конкретно дослідження ще потрібно нам зробити?
 1. Уявлення і дизайн
 • Що ми можемо зробити, і як технології можуть посилити наш потенціал?
 • Кого треба долучити?
 • Що саме має відбутися, щоб наші засоби (шляхи вирішення) почали працювати?
 1. Дія і просування
 • Що є найбільш суттєвою дією, яку ми можемо зробити для вирішення проблеми?
 • Як ми можемо найращим чином “упакувати” нашу роботу так, щоб інші зрозуміли і теж залучилися до неї?
 • Як ми будемо знати, чи ми успішні? Які наші ключові показники ефективності

C. Globalized:

Міжнародне партнерство, культура і контекст

Користуючись моделлю Теорії Активності 3-го покоління Ю. Енгестрема http://www.informationr.net/ir/12-3/p313fig1.gif та інструментом порівняння культурних особливостей Г. Хофстеде https://geert-hofstede.com/countries.html, а також на основі досвіду (або потенціалу) вашої співпраці з іноземним академічним партнером, спробуйте визначити культурні неспівпадіння (напруги),  які треба мати на на увазі, плануючи проекти з організаціями цих країн. Якими способами можливо не допустити або врегулювати ці непорозуміння та підвищити продуктивність співпраці?

Share: